Twous Kominikasyon

MÈSI paske ou te rantre nan efò nou an! Nou te kreye yon bwat mesaj lokalize pou ede ou pataje enfòmasyon sou vaksen COVID-19 la epi ankouraje parèy nou yo nan Sid Floridyen yo pou pran vaksen an pou kominote nou an ka avanse e nou tout ka retounen nan moman ak moun nou renmen yo. Ou pral jwenn bwat zouti a messagerie nan lang angle ak panyòl anba a. Kreyòl Ayisyen ak Pòtigè ap vini talè! Chak twous gen ladan fèy enfòmasyon, gid pale, ak grafik medya sosyal ou ka Customize pou efò kontak kominikasyon ou..

English

Español

Kreyòl

COVID-19 posts to share on Facebook
COVID-19 posts to share on Instagram
COVID-19 posts to share on Twitter

Português

COVID-19 posts to share on Facebook
COVID-19 posts to share on Instagram
COVID-19 posts to share on Twitter

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{