Kanpay mwen te fè a te kreye e li te dirije pa Fondasyon Sante nan Sid Florid an patenarya avèk Broward County ak Miami-Dade County, e avèk patisipasyon depatman sante respektif konte yo.

Misyon kanpay la se pou ogmante pousantaj vaksinasyon nan kominote ki pi frajil yo nan konte Miami-Dade ak Broward yo lè yo bay enfòmasyon enpòtan sou, reponn kesyon sou ak bati konfyans nan vaksen COVID-19 la. Li patikilyèman konsantre sou moun Nwa ak Latino ki pa gen anpil revni ak fanmi atravè rejyon nou an – nan kominote ki te disproporsyonelman afekte pa pandemi an, rete vilnerab a enpak kontinyèl li yo ak kote ezitasyon kouri segondè.

Ki fèt pou ékivok résonner nan Sid Florid, kanpay la dokiman Pwen Enpòtan moun reyèl ak elve vwa ou fè konfyans nan rejyon an. Se kominote nou kap pale ak kominote nou an.
Nou gide pa syans ak medikaman, ak kondwi pa kèk nan lespri yo pi byen nan gouvènman lokal yo, filantwopi, sektè prive a, ak lidè kominote yo ak òganizasyon yo. Pwojè sa a se vrèman yon egzanp sou tout sa ki ka akonpli atravè kolaborasyon ak pa rantre nan fòs atravè jewografi ak sektè yo.

 

Mèsi espesyal pou tout òganizasyon piblik, filantwopik, prive ak kominotè yo ak antite ki te bay finansman ak sipò pou fè kanpay I DID IT la posib.

POWERED BY

 

PRESENTING PARTNER

LEAD PARTNERS

SUPPORTERS

 

GRANTEES

SPECIAL THANKS TO

Office of Broward County Commissioner Nan Rich

Office of Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava

Sajej ki soti dwat nan kominote ay

Dr. Sergio Segarra
Baptist Hospital of Miami
{Vaksinen tout moun pouse kominote nou an pi devan. Li nan fason ki pi bon ak pi rapid pou nou san danje retounen nan lavi ak moun nou renmen yo, tounen nan travay ak tounen nan jwi aktivite yo. {
Dr. Yvonne Johnson
South Miami Hospital
{Dè milyon de moun te deja pran vaksen an, paske yo se yon fason ki san danje epi senp pou pwoteje ou. Mande doktè ou si ou gen kesyon, paske nou isit la pou ede ou.{
Dr. Lopez-Luciano
Homestead Hospital
{Fè li pou kenbe kominote w an sekirite. Si ou jwenn COVID-19, ou ka pa gen okenn sentòm grav, men li ka menase lavi fanmi ou ak zanmi ou ak lòt pwoblèm sante.{